AG SELECCIÓN INTERNACIONAL FI

Un fons d’inversió que ofereix accés a les estratègies i gestors en els quals invertim en el nostre Family Office. A més, participem en un 15% com coinversors en el capital del fons.

Som assessors externs del fons i estem registrats en la Comissió nacional del mercat de valors (CNMV nº104).

PER QUÈ ASSESSOREM EL FONS?
Per a nosaltres és una eina molt potent, pretenem traslladar tota la metodologia aplicada en les nostres inversions a qualsevol inversor, amb un objectiu clar de creixement i, sobretot, amb una comunicació transparent i comprensible.

CONSIDERACIONS DE RISC
Les inversions del fons estan subjectes als riscos de mercat, així́ com a les fluctuacions pròpies dels actius financers i les variacions en el tipus de canvi de les divises. El fons pot utilitzar instruments derivats com a part del procés d’inversió. És aconsellable que llegeixi els diferents documents oficials del vehicle per a poder prendre una decisió fundada sobre la conveniència o no d’invertir en ell.

El nucli de la cartera són fons indexats i la tasca de generar rendiments per sobre de la mitjana, recau sobre un concentrat grup de gestors en els quals tenim una forta convicció.
L’eix principal de la cartera és la inversió en renda variable, sent la major part del temps, l’exposició mitjana a l’actiu entre el 55% i el 65%.
Portem una gestió activa del fons d’inversió. Implementem les nostres millors idees, apliquem les mateixes decisions d’inversió que en el nostre Family Office i reequilibrem les posicions segons la nostra valoració dels diferents actius.
Invertim en gestors amb un excel·lent track rècord i una filosofia d’inversió afí a la nostra.”

AG Selecció Internacional FI és un fons d’inversió que replica, mitjançant la inversió directa en altres 25 fons i ETFs la nostra cartera d’inversió més arriscada.

Aquest fons de fons, actua com una finestra única per a accedir al coneixement i experiència inversora del nostre Family Office.

El vehicle està dins de la categoria de Renda Variable Mixta Internacional, ofereix liquiditat diària als partícips i no té comissions d’entrada o sortida.

Triem als millors. “No invertim simplement en fons, invertim en gestors de fons”, amb un èmfasi en les seves habilitats i filosofia. Veiem el fons com una cartera formada per les millors idees i gestors internacionals.
L’assignació d’inversions i selecció de gestors es crea sobre la base del treball intern del nostre Family Office. L’anàlisi es basa en un procés de dos vessants, una quantitativa sense restriccions que filtra entre 30 mil gestors de fons i una altra qualitativa que supervisa la qualitat en la presa de decisions. Mitjançant la seva constància, disciplina i filosofia d’inversió.

No utilitzem palanquejament

Evitem el palanquejament financer per a disminuir la volatilitat i evitar errors innecessaris.

Limitem la rotació d’actius

No operem de manera desproporcionada, reduïm al màxim els costos transaccionals i no ens obsessionem amb el curt termini.

Som coinversors (15-20%) També som inversors

Creiem que compartir un mateix interès amb els participis, ajudarà a mantenir la integritat del fons en el llarg termini.

La liquiditat és un actiu

No estem obligats a arriscar els teus diners sempre, si no trobem bones oportunitats d’inversió, simplement, esperem i incrementarem la liquiditat.

  • Accés amb un únic producte, a l’estratègia arriscada del nostre Family Office.
  • Una cartera d’inversió global i diversificada en 25 fons d’inversió diferents.
  • Baixa rotació en la cartera, invertim per al llarg termini i no perseguim rendibilitats de curt termini.
  • Gestors de fons d’inversió amb un track rècord distingit, que avaluïn inversions intensament i sobretot, que també inverteixin els seus diners al costat del nostre.
  • Flexibilitat operativa. Agilitat en la implementació immediata de canvis i ajustos en l’estratègia.
  • Inversió en vehicles de baix cost (ETFs) o en accions de societats hòlding.
  • Diferiment fiscal sobre plusvàlues o rendiments de capital.
  • Classes de fons netes o Institucionals. Accés a les participacions més barates, reservades a inversors institucionals i que redueixen significativament els costos de la cartera.
  • Accessible a qualsevol inversor independentment del seu import, no hi ha una inversió mínima requerida.

MÉS INFORMACIÓ

Pot accedir a aquesta estratègia d’inversió (AG Selecció Internacional, FI) a través de la plataforma del Banc Inversis (Aquí). Si desitja obtenir informació sobre com invertir en el fons, comuniqui’s amb nosaltres i li guiarem en el procés.
ARXIUS PDF DISPONIBLES PER A DESCARREGAR

Formulario de Contacto

Personalizado para el fondo de fondos